Menu

About Me

About Me

eng || My name is Gabriela Prokop. I graduated graphic design faculty in 2017. I'm interested in photography, digital photo editing and computer graphics.
I edit videos.

pl || Nazywam się Gabriela Prokop. Ukończyłam studia na kierunku projektowanie graficzne w 2017 roku. Interesuję się fotografią, obróbką cyfrową
i grafiką komputerową. Zajmuję się też montażem filmów.

Contact || Kontakt: contact@gabrielaprokop.com

Experience || Doświadczenie:

Achievements || Osiągnięcia: