Menu

Auschwitz

Nie kopiuj!

Auschwitz

Posters

Plakat ukazujący tragedię jaka działa się w nazistowskim obozie koncentracyjnym. "Auschwitz"


Poster Quadrennial Bardejov


Plakat zakwalifikował się do wystawy w Bardejowie na Słowacji.
Znalazł się wśród 56 plakatów wybranych w kategorii studenckiej.

© Gabriela Prokop 2016-2018