Menu

Friends

Nie kopiuj!

Friends

Posters

Plakat wektorowy

Friend – migrant worker and tolerance for different skin colours.

Pierwsza praca wysłana na międzynarodowy konkurs Poster For Tomorrow i pierwszy mini sukces.  Mój plakat został wybrany spośród 5417(!) nadesłanych i znalazł się wśród 400 plakatów, które zostały przedstawione jury.

 A list of the authors of the shortlisted designers

eng | |

I sent the first artwork to Poster for Tomorrow's competition. First mini success! My poster has been shortlisted amongst 400 posters that presented to online Jury.

© Gabriela Prokop 2016-2018