Menu

Volhynia massacre

Nie kopiuj!

Volhynia massacre

Posters

Plakat wektorowy wykonany z okazji 73 rocznicy rzezi na Wołyniu. (11.07.2016r.)

© Gabriela Prokop 2016-2018